NETWERK CHRONISCHE PIJN

Het Netwerk Chronische Pijn biedt een effectieve behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol. De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in het leven. Alle oefentherapeuten zijn intensief geschoold voor het behandelen en begeleiden van chronisch pijnpatiënten volgens dit protocol. Dit maakt dat de patiënt kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg.

Voor meer informatie:

www.netwerkchronischepijn.nl

M. Brunink, M. van Deursen, H. Schrijen

0495-541700

of gebruik het contactformulier van deze website